O MNIE

Piotr Zwarycz – oficer Państwowej Straży Pożarnej
z 17-letnim 
doświadczeniem, ratownik wysokościowy, taternik jaskiniowy, płetwonurek, skoczek spadochronowy, motorowodniak, fotograf, dokumentalista.
ND Photographer of The Year
 2019. Laureat i finalista prestiżowych konkursów m. in. Grand Press Photo, Śląskiej Fotografii Prasowej, Amundsen Photo Awards, Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic, Chromatic Awards, Annual Photography Awards, Neutral Density Awards. Autor wielu albumów fotograficznych oraz  projektów dokumentalnych w kraju i zagranicą, w tym o misji polskich strażaków w Szwecji.